Wie zijn we en wat bekijk ik?

Het Vlaams Kampioenschap Bubbelvoetbal georganiseerd door de tofste korfbalclub van het land.

Het tornooi is gerealiseerd door Kon. ATBS Korfbalclub. Wie is ATBS ? Kon. ATBS Korfbal Club is een vzw opgericht in oktober 1944 en bestaat dus bijna 75 jaar. Omdat de oprichters van ATBS hoofdzakelijk werkzaam waren voor de NV Antwerpse Tramwegen, kreeg onze sportclub de benaming Antwerpse Tramwegen Bureelbedienden Sportkring, kortom ATBS. De aansluiting bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond volgde al gauw en een nieuwe sportclub was geboren. Belangrijk voor ATBS was de opening van het volledig vernieuwde clubhuis in 2003. Dankzij het nieuwe clubhuis en de inzet van een aantal gedreven medewerkers groeide de club. Neem gerust eens een kijkje op de website.

De regels van het spel.

Reglement

In dit spel is het voornamelijk de bedoeling om te scoren. Om dit in goed banen te leiden hebben we een paar regels opgesteld. Indien er vragen gesteld worden bij de regels of mochten er discussie ontstaan, dan kunnen deze gesteld worden NA de wedstrijd aan scheidsrechter of tornooi-organisatie. Tijdens de wedstrijd geldt de regel: ”Een scheids heeft ALTIJD gelijk”, het is niet toegestaan om tijdens of na de wedstrijd protest aan te tekenen.

WEDSTRIJDEN

Elk team moet op het aangegeven uur op het wedstrijdveld aanwezig zijn. Een wedstrijd wordt gespeeld met 2 ploegen van telkens 4 spelers over een duur van 2 x 4 minuten. Na een korte pauze van 2 min zal er gewisseld worden van richting. De bal zal telkens op de middenstip starten. Vervangen is enkel mogelijk tijdens de rustpauze en niet tijdens de wedstrijd zelf tenzij in geval van een kwetsuur die het voortspelen van de betrokken speler onmogelijk maakt na goedkeuring van de scheidsrechter . Wanneer er een speler door een duw buiten het veld beland, wordt het spel stilgelegd en volgt er een scheidsrechterbal. Wanneer de bal uit het speelveld is, wordt de bal op dezelfde plaats terug in het veld geworpen/geschoten door de scheids naar de middenstip van het veld en gaat het spel gewoon door. Het teamlid dat de bal als eerste veroverd nadat het terug in het spel is gebracht, moet de bal ten minste één maal passeren naar een andere speler (al dan niet van het eigen team) voordat een doelkans mag worden ondernomen. Het is de spelers verboden om onnodig agressief of gevaarlijk te spelen, onsportief gedrag te vertonen, beledigingen te uiten of het normaal spelverloop te hinderen. Inbreuken kunnen worden bestraft met een waarschuwing of uitsluiting van de wedstrijd. Het is de tornooi-organisatie toegestaan om een bestrafte speler uit te sluiten voor meerdere wedstrijden mocht zij dit passend achten. Zie hiervoor eveneens de bepalingen onder “gele en rode kaarten”.

Klassement

Een ploeg speelt tegen alle tegenstanders in zijn poule. De winnende ploeg krijgt telkens 3 punten, de verliezende 0 punten. Bij een gelijkspel krijgt elke ploeg 1 punt. Bij een gelijke stand in de poules zal er - in deze volgorde - worden gekeken naar: doelpuntensaldo, onderlinge wedstrijd. Indien dit nog geen uitsluitsel biedt, volgt er een lottrekking. Na de voorrondes gaan we door met rechtstreekse uitschakeling. Indien in deze fase van het tornooi een gelijke stand voorvalt, kiest elke ploeg zijn kapitein en wordt er verder gespeeld (1 tegen 1) tot er een golden goal valt. De score van een golden goal betekent onmiddellijke kwalificatie voor de volgende ronde. Indien er in de halve finale en/of finale een gelijkspel is na de reguliere speeltijd, wordt er 1 extra helft gespeeld van 4 minuten. Als er nog een gelijkspel is na de extra tijd wordt het principe van de rechtstreekse uitschakeling gevolgd. Dat betekent het ‘Golden Goal’ principe.

Gele en rode kaart

Ook bij Bubbelvoetbal kunnen er gele en/of rode kaarten uitgedeeld worden. Gele kaarten krijgen de spelers voor handspel, spelbederf of gevaarlijk spel. Een speler met 2 gele kaarten krijgt rood, deze speler dient meteen worden vervangen door een teamgenoot en is uitgesloten van de wedstrijd. De sport is ontworpen om elkaar omver te duwen en niet te tackelen. Het VK Bubbelvoetbal moet voor iedereen een leuke, sportieve ervaring blijven!

SPELERS

Een ploeg bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 spelers die op de dag van het tornooi minstens 16 jaar zijn. Een speler kan slechts voor 1 ploeg uitkomen gedurende het tornooi. Als deze niet wordt na geleefd kan er een uitsluiting volgen opgelegd door de tornooi-organisatie

KLEDIJ

Enkel sportschoenen met platte zolen, multistuds en noppen zijn toegelaten. Ijzeren noppen zijn ten strengste verboden! Er worden geregeld controles uitgevoerd. In een bubbel word altijd een t-shirt gedragen (Hygiene).

FORFAIT

Een ploeg die forfait geeft verliest die wedstrijd met een score van 3-0. Er mag wel nog verder gespeeld worden in het tornooi. Een forfait kan volgen indien een ploeg te laat op het wedstrijdveld aanwezig is of bij zeer onsportief gedrag. De tornooi-organisatie kan bij vandalisme, bij zeer onsportief of gevaarlijk gedrag van een team of een belangrijk deel van een team besluiten om dit team te schorsen voor één of meerdere wedstrijden of uit te sluiten van het verdere verloop van het tornooi. In het laatste geval worden alle resultaten behaald door dit team herleidt naar forfait.

EIGEN RISICO

Deelnemen aan dit tornooi wil zeggen dat u deelneemt volledig op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsels, diefstal of schade. Dit wilt niet zeggen dat wij geen verzorging verlenen bij gebeurlijke ongevallen. Hiervoor hebben we een externe partij aangesteld die met de juiste expertise u verder kunnen helpen. Voor verdere inlichtingen omtrent aansprakelijkheid van de organisatie, kan U terecht bij de tornooi-organisator.

Inschrijven editie 25/05/2019

Inschrijven editie 25/05/2019

Schrijf je een ploeg in en neem je appart nog eters mee? Schrijf dan 2x in (1x met de ploeg & 1x met de supporters/alleen eters)

Spelen en BBQ

€25

BBQ

€15

Kinderen -12

€7.5

Te vroeg, de inschrijvingen beginnen pas op 1 Januari 2019

Te laat om nog in te schrijven.

Wat vorige deelnemers zeiden

Super tof om te doen ! Heel goed georganiseerd en een leuke bbq.

Laura De bruisballen

Fijne dag gehad, leuk initiatief

Dennis

Leuk tornooi, maar het schema was misschien een beetje te strak, als er verlengingen moesten gespeeld worden hadden we daarna amper tijd om te recuperen. Het reglement zou misschien ook beetje meer op punt moeten staan daar er soms wat onduidelijkheden waren. Voor derest was het een heel leuk tornooi met een dikke chapeau voor de organisatoren. BBQ was ook zeer geslaagd.

Jannick Socio 2

In samenwerking met.

Contacteer ons

Voor vragen en opmerkingen info@vkBubbelvoetbal.be

Maatschappelijke zetel ATBS

Bremstraat 77,
9120 Beveren

Like ons!